Objectius

Objectius generals

Oferim serveis de residència geriàtrica de llarga estada, estades temporals i convalescències per a places privades.

Atenció individual i personalitzada a la gent gran.

A la residència es menja una dieta sana i equilibrada amb productes de qualitat adaptada a les necessitats de cada persona.

Creiem en un model d'Atenció Centrada en la Persona, on la persona es trobi com a casa, que respon a les seves necessitats, respectant els gustos, preferències i història de vida.

Dissenyem des de la valoració integral de cada persona, plans individualitzats d'atenció i vida per la gent gran pensats per a cada persona i adaptant-se a la seva evolució.

Som un equip interdisciplinari de professionals que consta d'auxiliars de geriatria, personal de neteja, metge, infermera i integradora social. Persones competents tècnicament i humanament. També tenim el servei de Perruqueria i Podologia extern sota demanda de la persona i / o els seus familiars.

Tractem als nostres avis amb un tracte humà, digne i just cap a les persones grans des de la calidesa, la proximitat i l'ètica.

Residència Prudenci Miralles

Objectius específics

Atenció a les necessitats afectives:

Volem mantenir-los l'autoestima ja que no podem ignorar que cada persona té la seva educació, la seva cultura i el seu caràcter. És important comprendre i acceptar la dificil tasca de convivència entre les persones grans pels motius exposats. Hem d'intentar ensalçar les virtuts i no els defectes de cadascuna. Inculcar-los la il·lusió de viure plenament. Ensenyar-los que la vellesa forma part d'una nova etapa de la seva vida i que tots hem de passar per ella. Crear un clima de respecte entre elles.
Facilitem la tolerància de forma que els residents puguin expressar, manifestar i comunicar els seus pensaments ideològics més profunds, sense que això signifiqui que es puguin sentir jutjats, ridiculitzats o incompresos.

Atenció Preventiva:

Detectar tots aquells quadres de malalties físiques o psíquiques produïts per causes tractables i potencialment reversibles, retardant així les pèrdues i potenciant aquelles àrees tant psíquiques com físiques que siguin posibles, per així minimitzar al màxim les pèrdues que comporta l'envelliment de la persona.

Atenció Social:

Cal que la seva estada a la nostra llar no sigui motiu perquè es vegin més apartades de la família o els amics. Tenim present que la residenta, encara que estigui acollida, necessita mantenir els lligams humans.