Inici | Mapa del web | Avís legal | Imprimir | Disseny web
 

Els nostres serveis


Sala d'estar Els serveis que ofereix la Residència, a part de l'acolliment residencial i amb caràcter substitutori de la llar, abasten, des del diagnòstic fins al tractament rehabilitador. A banda d'això, també hi ha serveis de teràpia ocupacional amb activitats socio-culturals i d'esbarjo, servei religiós, suport social, servei de menjador, perruqueria, podologia i bugaderia entre d'altres.


Servei de geriatria:

Mitjançant aquest servei es concretitza el suport i/o ajut en totes aquelles necessitats quotidianes, és a dir, personals, de menjar, d'evacuar, de vestir-se, de desplaçar-se, de distracció,... Si bé aquest servei té com a finalitat l'ajut als usuaris, també es té molt present la tasca d'estimulació de la seva pròpia autonomia, de manera que, puguin col·laborar en tot allò què el seu estat permeti i evitar o retardar el seu deteriorament.


Servei de teràpia ocupacional:

Les tasques d'aquest servei bàsicament consisteixen en l'estimulació de les capacitats personals mitjançant: teràpia ocupacional de manteniment, teràpia ocupacional recreativa i teràpia musical.


Servei d’assistència social:

Menjador 1. Atenció individualitzada: Aquesta atenció va adreçada a aconseguir una major adaptació psicosocial-individual, ensenyant i ajudant a la persona a resoldre els seus problemes utlitzant els seus propis recursos i els que ofereix la residència. Aquesta atenció individualitzada es duu a terme mitjançant un programa dissenyat de forma interdisciplinària, i a partir de l'estudi i avaluació de la pròpia persona. En el disseny d'aquest programa intervé l'assistent social de la xarxa pública.

2. Atenció i/o suport familiar: Mitjançant aquest servei s'informa als familiars de les hostes, sobre tots el canvis o modificacions que afectin directament a aquestes.


Servei de menjador:

Per tal de cobrir aquest servei, disposem de cuineres i de cuina pròpia. Aquest servei és supervisat pel responsable sanitari del centre (informació ampliada al protocol d'alimentació).


Servei de bugaderia:

Bany adaptat Mitjançant aquest servei es cobreix el rentat, repassat, planxat i plegat de tota la roba personal de les residentes, així com la de l'aixovar de la Residència. Es tracta d'un servei propi.


Altres serveis:

Dins d'aquest apartat considerem el servei de fisioteràpia, ATS, podologia, perruqueria i atenció religiosa. Es tracta de serveis propis o externs que les usuàries utilitzen en funció de les seves pròpies necessitats.

Residència Prudenci Miralles per a ancians
Trafalgar, 39, 5è | 08010 Barcelona
Telèfon: 93 268 18 67 | Fax: 93 268 43 56